Xuân Phương Cons | HÀM LƯỢNG THÉP SÀN DẦM CỘT MÓNG
Trang chủ / KIẾN THỨC XÂY DỰNG / HÀM LƯỢNG THÉP SÀN DẦM CỘT MÓNG
DÀNH CHO BIKER

HÀM LƯỢNG THÉP SÀN DẦM CỘT MÓNG

Dựa vào bản vẽ thi công kết cấu xây dựng cho từng cấu kiện thì ta có những cách tính hàm lượng cốt thép cho từng cấu kiện

Hàm lượng thép trong cấu kiện sàn

Tỷ lệ hàm lượng thép tối thiểu = 0,7%

Số lượng thép = (0,7 / 100) x 1 = 0,007 m³

Trọng lượng thép = 0,007 x 7850 = 54,95≊55 kg / m³

Tỷ lệ thép tối đa = 1,0%

 • Số lượng thép = (1,0 / 100) x 1 = 0,01 m³
 • Trọng lượng thép = 0,01 x 7850 = 78,5 kg / m³

Dầm

Tỷ lệ thép tối thiểu = 1,0%

 • Số lượng thép = (1,0 / 100) x 1 = 0,01 m³
 • Trọng lượng thép = 0,01 x 7850 = 78,5 kg / m³

Tỷ lệ thép tối đa = 2,0%

 • Số lượng thép = (2.0 / 100) x 1 = 0,02 m³
 • Trọng lượng thép = 0,02 x 7850 = 157 kg / m³

Cột

Tỷ lệ hàm lượng thép tối thiểu = 0,8%

 • Số lượng thép = (0,8 / 100) x 1 = 0,008 m³
 • Trọng lượng thép = 0,008 x 7850 = 62,80 kg / m³

Tỷ lệ thép tối đa = 6,0%

 • Số lượng thép = (6.0 / 100) x 1 = 0,06 m³
 • Trọng lượng thép = 0,06 x 7850 = 471 kg / m³

Hàm lượng cốt thép trong cấu kiện móng

Tỷ lệ thép tối thiểu = 0,50%

 • Số lượng thép = (0,50 / 100) x 1 = 0,005 m³
 • Trọng lượng thép = 0,005 x 7850 = 39,25 kg / m³

Tỷ lệ thép tối đa = 0,8%

 • Số lượng thép = (1,0 / 100) x 1 = 0,008 m³
 • Trọng lượng thép = 0,008 x 7850 = 62,80 kg / m³
kết cấu Số lượng thép Số lượng thép
Tối thiểu Tối đa Tối thiểu (kg / m³) Tối đa. (kg / m³)
Sàn 0,70%​ 1,00%​ 54,95​ 78,5​
Dầm 1,00%​ 2,00%​ 78,5​ 157​
Cột 0,80%​ 6,00%​ 62,8​ 471​
Móng 0,50%​ 0,80%​ 39,25​ 62,8​

Xem thêm

KỸ THUẬT ĐỔ BÊ TÔNG CỘT

Nội dungLưu ý kỹ thuật khi đổ bê tông cộtKhắc phục hiện tượng phân tầng khi đổ bê tôngChú …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977.767.089

Contact Me on Zalo